Administratie en Belastingconsultancy
   Rijssen-Holten, Nijverdal, Markelo, Goor, Delden e.o.

Zijn aanloopkosten aftrekbaar?

Kosten /investeringen
Aanloopkosten zijn zakelijke kosten die je als starter in de periode van 5 jaar voor inschrijving bij de KvK hebt gemaakt. Deze kunnen worden meegenomen als aanloopverliezen (mits aantoonbaar!). Grotere investeringen die je in de aanloopperiode van 5 jaar hebt gedaan, en meer bedragen dan € 450,-, zoals bijvoorbeeld een computer, mag je als vaste activa op de beginbalans van je onderneming opnemen. Dit geeft je de volgende aftrekposten:
1) Investeringsaftrek van 28% (investeringsbedrag minimaal € 2.300).
2) (Willekeurige) afschrijving over deze vaste activa.

BTW
Aftrek van BTW over aanloopkosten is mogelijk. Het is raadzaam om alle nota’s van de kosten die je maakt in een administratie op te nemen.

Tip: ook reiskosten die je in het kader van de op te richten onderneming hebt gemaakt zijn aftrekbaar van je eerste jaarwinst (OV-tickets / km-vergoeding eigen vervoer).